Registrere henvendelse

Dersom du trenger hjelp fra IT seniorene, kan du registrere din henvendelse i dette skjemaet. Vi vil forsøke å hjelpe deg etter beste evne, så snart som det for oss er mulig.