MuseScore

Installasjon av MuseScore

MuseScore kjørt på PC

NB !
Det har kommet en ny versjon av MuseScore, versjon 4. Dette er en stor oppgradering og vil virke uoversiktlig for mange. Derfor anbefaler vi å fortsette med versjon 3 inntil videre.

Ned lasting og bruk av MuseScore på PC er foreløpig gratis

For de som har en eldre PC (32-bits prosessor) kan du klikke på denne lenken for å laste ned og starte installasjon av MuseScore:
https://ftp.osuosl.org/pub/musescore-nightlies/windows/3x/stable/MuseScore-3.6.2.548021803-x86.msi

De som har en nyere PC (64-bits prosessor) kan klikke på lenken under:

https://ftp.osuosl.org/pub/musescore-nightlies/windows/3x/stable/MuseScore-3.6.1.515740707-x86_64.msi

Etter at installasjonsfilen er lastet ned er det bare å klikke på filen for å starte installasjonen av MuseScore

MuseScore på Android nettbrett

Alle som ønsker å benytte MuseScore til stemmeøving på nettbrett trenger en abonnement hos MuseScore.
NB !
Kor i Akershus sangerforum får dekket kostnadene for ett års MuseScore abonnement. Alle kormedlemmene kan benytte samme konto.  

For å komme i gang anbefales følgende fremgangsmåte: (dette ekskluderer ikke andre fremgangsmåter for de som har slik erfaring)

 1. Last ned MuseScore app’en fra Play Butikk og installer.
 2. Start en nettleser og gå til www.musescore.org
 3. Logg inn med korets Email adresse (eller egen mailadresse for de som har eget abonnement)
 4. Logg på korets hjemmesiden og gå til notearkivet.
 5. Velg ønsket sang og klikk på Musescore versjonen som deretter lastes ned til nettbrettet
 6. Velg åpne nedlastet fil og deretter klikk på MuseScore ikonet.
 7. I bildet som kommer opp velg My Library (nederst på skjermen)
 8. Klikk på «Available offline»
 9. Klikk på + (pluss tegnet øverst til høyre på skjermen)
 10. Velg nedlastet sang (ligger øverst av nedlastinger)
 11. Musikkfilen (MuseScore noten) er nå lagret i Song book og kan avspilles uten å være koblet til internett.

Innføring i MuseScore

Her finner du en veiledning for stemmeøving med MuseScore for både PC, iPad og Android nettbrett
Veiledning for MuseScore

«Minikurs i stemmeøving med MuseScore» er en video laget av IT Seniorene ved Leif Langen.
Vi håper den vil hjelpe korsangere med å komme i gang.

Klikke her for å starte kurset.