WordPress

Hva er WordPress

WordPress er basert på en åpen kildekode og gratis å bruke. WordPress er også enkelt i bruk, og har et hav av utviklingsmuligheter. Dette har gjort WordPress til verdens mest brukte publiseringsløsning.
Denne web-siden kjører hos onnet.no, som også har en fin beskrivelse av hva WordPress er.

Egen brukerprofil og kontrollpanel

Etter logg-inn til WordPress vil du få en verktøylinje på toppen av siden.

Her kan du trykke på navnet ditt, og du får da følgende meny:

Her kan du velge «Rediger profil» for å endre dine egne brukeropplysninger.
Du kan bla. endre fornavn, etternavn, e-post og passord.
Brukernavn kan ikke endres.

Hvis du ikke liker å ha denne verktøylinja på toppen av siden kan du slå den av ved å fjerne denne avkryssingen:

Etter ny logg-inn vil da ikke lenger verktøylinjen være der.
For å få den frem ved behov må adressen i nettleseren (URL) endre fra «mittsangkor.no» til «mittsangkor.no/wp-admin«.

Kontrollpanelet i WordPress får du tilgang til ved å klikke på korets navn på venstre side av verktøylinjen.

Hvilke menyvalg du får opp og hva du kan gjøre her er avhengig av hvilken «rolle» du har i WordPress.

Registrering av kormedlemmer

Bruk av Koradmin krever at alle korets medlemmer er registrert som brukere i WordPress.
Den som skal administrere brukere må være pålogget, og ha rollen «Administrator».

Etter pålogging velg «Kontrollpanel» og deretter «Brukere» fra venste-menyen som vist her:

For å endre en eksisterende bruker velges denne fra listen over alle brukere.
Velg «Legg til ny» for å opprette ny bruker – dialogen ser slik ut:

 

Legg inn følgende verdier:
Brukernavn er et kort navn som brukes ved logg-inn. Mange kor har her brukt to bokstaver fra fornavn og to fra etternavn. F.eks. Lars Hansen gis «laha» som brukernavn. 
E-post er brukerens personlige e-post-adresse. Det er viktig at denne blir riktig. 
Fornavn og Etternavn trenger ingen forklaring, men skal fylles ut.
Passord bør settes generert og vanskelig. Behold så «Send en e-post til …» avkrysset. Brukeren vil da i en e-post få en lenke hvor passordet kan resettes. Det kan evt. settes et enklere passord som gis til brukeren, men da er sikkerheten ikke så godt ivaretatt.  
Rolle 
«Administrator» gis til personer som skal administrer WordPress og Koradmin (notearkiv, hendelser ++).
«Redaktør» gis til personer som skal kunne publisere innlegg, f.eks. styremedlem. 
«Abonnent» gis til øvrige kormedlemmer.

Trykk så «Legg til ny bruker».

 

I tillegg til verdiene over må vi gå inn og endre brukeren for å gi verdier spesielle for Koradmin.

 

Status angir om bruker er aktiv, har permisjon eller har sluttet.
– Du unngår bla. å sende mail til medlemmer som ikke er aktive.
– De kommer også i en egen liste i medlemsoversikten.. 
Stemme må velges fra nedtrekkslisten.
Telefon er greit å ha for alle medlemmer.
Pårørende fylles ut hvis vedkommende og koret ønsker så.
Roller som markeres her vises i medlemsoversikten.

Adresse, Poststed, Fødselsår og Kjønn må fylles ut hvis KorAdmin skal benyttes til å rapportere deltagelse til Voksenopplæringsforbundet.

Prosjektsanger kan brukes for å markere sangere som ikke er faste medlemmer.
– De merkes i medlemsoversikten med (p) bak navnet.

Trykk «Oppdater bruker» for å utføre endringen.

Hvordan skrive «innlegg»

Under menyen Veiledning->Koradmin Meldinger vil du finne et avsnitt som beskriver temaet.