Bestill KorAdmin

Her kan sangkor kjøpe seg en rett til å bruke KorAdmin.
Produktet er nærmere beskrevet under menyvalget «Produktinfo«.

For å gjennomføre kjøpet må vi gjennom følgende trinn:

 1. Se på hvordan KorAdmin kan kjøres for ditt kor – gå til avsnitt.
 2. Se og godta våre priser – gå til avsnitt.
 3. Lese og godta våre salgsbetingelser.
 4. Fylle inn formularet nedenfor, og sende bestillingen.
 5. Her kan du så lese om den videre behandlingen av kjøpet – gå til avsnitt.

Skjema for bestilling

[its-kunde func=bestillKorAdmin]

Velg løsning for ditt kor

KorAdmin kan bare brukes av kor som har nettsted basert på WordPress. WordPress er en løsning for å lage innhold på hjemmesider. Det er et utmerket verktøy for profilering av koret på Internett. Alle som skal ha en hjemmeside på Internett må kjøpe en tjeneste hos en leverandør som kalles for Internet Service Provider, ofte omtalt som en ISP.

For å ta i bruk KorAdmin har vi følgende alternativer:

 1. Koret har et eksisterende nettsted basert på WordPress.
  KorAdmin installeres da som utvidelser (plugins) i eksisterende nettsted.
  Det er selvsagt også mulig å erstatte nettstedet med alternativ 2.
 2. Koret  etablerer et nytt nettsted basert på WordPress.
  Installasjonen gjøres ved at vi leverer en mal for et nytt nettsted.
  Strukturen vil se ut på samme måte som vårt nettsted kordemo,
  med unntak av innhold som har med demonstrasjon å gjøre.
  Koret må selv velge domene navn (navn på hjemmeside) og gjøre avtale med en ISP.

← tilbake

Priser

Kor kjøper en rett til å bruke KorAdmin som et verktøy til hjelp i sin administrasjon og daglige drift.
For denne bruksretten betaler koret  120 kroner per medlem, oppad begrenset til 3.000 kroner. Dette er en engangskostnad som betales ved bestilling.

For installasjon av KorAdmin er prisen 3.000 kroner.

I tillegg kommer en avgift på kr. 1.200 per år.
Denne avgiften gir rett til brukerstøtte og tilgang til nye versjoner som beskrevet i våre betingelser.
Første faktura på årsavgift kommer ett år etter bestillingen.

Eventuell bistand fra IT Seniorene AS, vedrørende installasjon, feilsøking, problemløsning og andre oppgaver som ikke inngår i en standard leveranse kan kjøpes og koster kr. 400 per time.

Prisene er eksklusive merverdiavgift.

← tilbake

Videre behandling

Etter at «Skjema for bestilling» er sendt inn skjer følgende:

 1. Koret mottar en e-post med bekreftelse på bestillingen.
 2. IT Seniorene utfører installasjon.
 3. Ansvar for videre drift og support er beskrevet i våre salgsbetingelser.
 4. Bruksretten må fornyes hvert år fremover for å få tilgang på support og nye versjoner av KorAdmin.

← tilbake