Salgsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er IT Seniorene AS, Jomfrubråtveien 32 A, 1179 Oslo, Org. nr. 916 688 458, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.
Kjøper er det koret som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den ved bestilling oppgitte prisen for bruksrett til KorAdmin og installasjon er den prisen kjøper skal betale.
Etter ett år i bruk, skal det hvert år betales fast avgift. Ved betaling av denne avgiften får man tilgang til nye versjoner av KorAdmin.
Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren, i bestillingssiden eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren forutsetter betaling for KorAdmin og installasjon før installasjonen utføres.
Faktura blir sendt til kjøperen som svar på bestillingen.

6. Levering

Levering er skjedd når  installasjon  av KorAdmin er utført.

7. Angrerett

Hvis kjøper ikke finner KorAdmin formålstjenlig kan kjøper angre kjøpet innen 3 måneder regnet fra dato produktet ble levert.
Produktet fjernes fra korets nettsted, og beløpet betalt for bruksrett refunderes.

8. Forsinkelse eller mangler  – kjøpers rettigheter

Hvis KorAdmin skal kjøres på et eksisterende nettsted anses varen som levert når produktet er installert.
Problemer som eventuelt oppstår fordi KorAdmin ikke kjører bra sammen med andre komponenter på et eksisterende nettsted, er kjøpers ansvar. Selger vil være behjelpelig med å løse problemene, men dette da på kjøpers regning (se prisliste).

Hvis det etableres et nytt nettsted anses løsningen som levert når den er installert og kjører som forventet.

Ved forsinkelser, eller hvis kjøper anser at produktet har vesentlige mangler, kan kjøper heve kjøpet.
Produktet fjernes fra korets nettsted, og kjøpesummen betales tilbake .

9. Selgers rettigheter

Kjøper må stille med en kontaktperson. Dette kan være et medlem i koret eller en ekstern ressurs.
Ved installasjon og feilsøking  må  selger gis tilgang som administrator i WordPress, og ha tilgang til database og filsystem på web-server. Disse rettighetene kan være tidsbegrenset.

Hvis kjøper har et ukurant web-miljø kan selger si «nei takk» til å utføre installasjonen.

Selger kan heve kjøpet hvis kjøper viser seg å ikke være et sangkor.

Selger kan ikke stå ansvarlig for eventuelle økonomiske tap i forbindelse med kjøp eller bruk av produktet.

Selger gis rett til å innhente tekniske opplysninger om KorAdmin fra kjøpers installasjon.

10. Drift og brukerstøtte

Selger er uten ansvar når det gjelder drift av nettstedet – f.eks. backup av database og notearkiv.

Selger tilbyr nettsider og videoer på Youtube med informasjon som kan være nyttig for brukere.

Brukerstøtte kan også gis via e-post dersom det er behov for bistand, innenfor rimelighetens grenser.

11. Garanti

Det gis ingen garanti utover det som er fastsatt i norsk lov.

13. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.