Fremmøteregistrering

Musikkens studieforbund gir støtte til opplæring som foregår på korøvelsene.

Koradmins «Fremmøteregistrering» kan benyttes for å registrere fremøte på øvelsene. Historikk over fremmøte kan også være interessant i andre sammenhenger, f.eks. statistikk, utmerkelser ol.

Funksjonen krever at du er pålogget og har autorisasjon som administrator.

Fra topp-menyen velg: Adm->Fremmøteregistrering.

Dialogen ser slik ut:

Dialogen viser alle sangere i koret, og hvem som er krysset av for å ha deltatt.
De røde stjernene er endringer som ennå ikke er lagret.

Siden listen kan være lang hjelper det å trykk «Skjul merkede», da reduseres lista til de som ikke er merket.

NB! Husk å trykke «Lagre» før du går ut av siden.

«Vis alle»-knappen går tilbake til full liste.

Under «Adm» menyen finner du også «Adm->Rapportere deltagelse» som er en egen funksjon for å rapportere til Musikkens studieforbund..