Innstillinger

Før KorAdmin tas i bruk må det gjøres innstillinger.

Innstillinger finner du i wordpress Kontrollpanel->Innstillinger->ChoirAdmin:

Her må det krysses av for hvilke stemmer koret består av.
Trykk «Lagre» for lagring.

Dette er også stedet for å laste opp nye skjemaer (Spørreskjema, påmelding ol).