Adm påminnelser

Det er et kjent problem i kor-verdenen at ikke alle sangere alltid har samme versjon av notene.
For å bøte på dette har Koradmin en funksjon som påminner medlemmene om at det finnes en nyere versjon som de ennå ikke har lastet ned.
Det skjer ingen påminnelse før sangen er med i en sett-liste.

For å unngå for mye mas kan man i «Adm påminnelser» slå av eller på om påminnelse skal gjøres for den enkelte fil.

Funksjonen krever at du er pålogget og har autorisasjon som administrator.

Fra topp-menyen velg: Adm->Adm påminnelser.

Dialogen ser slik ut:

Når funksjonen åpnes vil inervallet være satt til 1. i forrige måned, og 3 måneder derfra.
Hvis du ønsker et annet intervall, endre datoene og trykk «Vis filer».

For å endre status på en fil trykk på av/på bryteren i venstre kolonne.
Endringen skjer der og da.

Her er en fil endret:

Det går minst 24 timer mellom hver påminnelse, og kommer på en side som inneholder en Koradmin funksjon.

Slik vil en påminnelse se ut: