Rapportere deltagelse

Alle sangkor som oppfyller de formelle kravene til Studieforbundet, kan søke om tilskudd. 

KorAdmin har funksjoner som forenkler og effektiviserer rapporteringen. 

Rapportering av fremmøte forutsetter at koret har registrert søknad for aktuell periode og at søknaden er godkjent av Studieforbundet.  

Videre må alle aktiviteter som korøvelser, seminarer og andre aktiviteter som tilfredsstiller kravene være registrert i Korkalenderen. 

Etter hver korøvelse eller konsert må deltakelse for hvert kormedlem registreres i KorAdmin under menyvalget Fremmøteregistrering. 

Ved slutten av hvert halvår skal kursdeltakelse rapporteres til Studieforbundet. 

Lage rapport

Funksjonen i KorAdmin for rapportering av deltakelse kan kjøres av alle som er definert som Administrator eller Redaktør. 

Velg Adm /Admin fra toppmenyen, og deretter Rapportere deltagelse

Siden for å lage rapporten ser slik ut:

Sørg for at datointervallet dekker ønsket periode.

Trykk «Lag rapport»

Dette starter generering og nedlasting av et Excel regneark:

Dette regnearket er formatet for rapportering til Studieforbundet, og med dette kan registreringen gjennomføres bare ved å laste opp dette regnearket i Studieforbundets tilskuddsportal.  
Det anbefales å lagre det genererte regnearket i en egen katalog, gjerne i korets “nye” dokumentarkiv. 

Rapportering av kursdeltakelse på denne måten forutsetter som nevnt i innledningen, at koret har søkt og fått godkjent kursene. Slik søknad skal sendes inn til Studieforbundet i begynnelsen av hvert halvår. 

Studieforbundets tilskuddsportal – import

En komplett veiledning til Studieforbundets tilskudds portal finner du her: https://www.musikkensstudieforbund.no/om-vare-tilskudd/veiledning 

NB!  Denne veiledningen inneholder også veiledning for  manuell registrering av kursdeltakelse. 

Når fremmøte på øvelser og konserter er registrert i KorAdmin (under Adm/Fremmøteregistrering), er rapporteringsprosessen i slutten av hvert halvår betydelig enklere ved at både navneopplysninger og kursdeltakelse rapporteres i samme regneark.  

Gå til Studieforbundets tilskuddsportal og følge veiledningen:  https://tilskudd.studieforbund.no/innlogging 

Logg inn med BankId og velg deretter riktig kurs. Det forutsettes selvfølgelig at søknaden er innvilget. 

Velg riktig kurs ved å klikke på teksten, og følg veiledningen til Studieforbundet. Veiledningen beskriver også funksjonen for manuell registrering, men den brukes ikke ved import av Excel-filer. 

Etter innlogging og valg av riktig kurs, klikk på knappen

NB ! 
Husk at det i tillegg må registreres hvilke sanger som er innøvet i perioden !