Rapportere deltagelse

Etter hvert semester skal øvingstimer rapporteres til Musikkens studieforbund for å få støtte til voksenopplæring.

Her får du en rapport som viser timer per sanger, per øvingsdag, Ved å laste denne opp til Musikkens studiforbund slipper man å taste inn alle disse verdien i deres egen web-applikasjon.

Funksjonen krever at du er pålogget og har autorisasjon som administrator.

Fra topp-menyen velg: Adm->Rapportere deltagelse.

Fra- og til-dato er ferdig utfylt med siste semester som er passert i tid. Ønsker man et annet tidsintervall kan disse datoene endres.

Etter å ha trykket «Lag rapportr» får vi resultatet:

Av personhensyn er navnene maskert.

Ved å krysse av «Hente ned i csv-format» får du lastet ned en fil som kan åpnes med Excel:

Osgå her har vi skjult navnene ved å gjøre kolonnen smal.
Høyre kolonne viser sum per person:

Før rapporten kan leveres må den endres i Excel slik at
-eventueller rader for sangere som ikke er innmeldt for semesteret fjernes, og at
– eventuelle kolonner med datoer som ikke er innmeldt blir fjernet.