Adm sett-lister

Sett-liste er en oversikt over de sangene som det øves på i en øvelse, eller fremføres i en konsert.

Sett-listen benyttes i flere sammenhenger:

  • Filter i notearkivet (viser kun aktuelle sanger)
  • Fremkommer automatisk i kalenderen ved vis av en øvelse/konsert.
  • Gir påminnelse til de som ikke har lastet ned siste versjon av noter/musescore.
  • Det kan kjøres rapport som viser når en sang er blitt brukt (historikk).

Funksjonen krever at du er pålogget og har autorisasjon som administrator.

Fra topp-menyen velg: Adm->Adm sett-lister

Se markeringene i figuren:

  1. Velg riktig hendelse. Hvis dette er en ny sett-liste vil høyre-siden være tom.
  2. Dra (drag and drop) sanger fra venstre og slipp de inn i sett-listen til høyre.
  3. Skal du fjerne en sang, dra den fra høyre til venstre.
  4. Sangene kan sorteres ved dra de opp eller ned i sett-listen til høyre.

Når du er fornøyd med listen, trykk «Lagre».