Spørreskjema status

Denne funksjonene gir oversikt over hvem som har svart på et spørreskjema, og om om de skal delta eller ikke hvis det er spørsmål om det.

Det gis også en oversikt over hvem som ikke har svart, og en løsning for å sende purring til disse.   

Funksjonen krever at du er pålogget og har autorisasjon som administrator.

Fra topp-menyen velg: Adm->Spørreskjema status.

Velg den hendelsen du vil se status for:

Rapporteringen ser slik ut:

Svaret er delt på to tabeller. De som har svart, og de som ikke har svart.

Tabellene kan sorteres ved å klikke på kolonne-navnet. Du kan f.eks. sortere på stemme for å se om antallet er tilstrekkelig for en opptreden.

For de som ikke har svart kan det sendes purring:

Trykk «Send testmail» hvis du ønsker å se hvordan purringen ser ut (kommer i din innboks).

Trykk «Send påminnelse» for å sende mail til de medlemmene som er krysset av.

Utseendet kan endres ved å velge «Rediger mail»:

Mail-malen er laget som et wordpress innlegg med navnet «mailmal1».
{name}, {event_name} og {event_time} er symboler som blir erstattet med reelle verdier.
Trykk tilbake-pil i nettleseren for å komme tilbake hit.

NB! Endringer lagres permanent (ikke bare for denne purringen).