Spørringer

Det finnes et antall spørringer som trekker ut data fra Koradmins database.

Funksjonen krever at du er pålogget og har autorisasjon som administrator.

Fra topp-menyen velg: Adm->Spørringer.

Start med å velge spørring:

Avhengig av spørsmål vil du bli bedt om å gi ytterligere parametre.
Her angir vi en sang:

Etter å ha trykket «Utfør» får vi resultatet:

Ved å krysse av «Hente ned i csv-format» får du lastet ned en fil som kan åpnes med Excel: