Fravær øvelser

Hvis du ikke kan delta på en øvelse, kan du melde ifra om dette på denne siden.

Det kreves at du er pålogget for å få tilgang.

Fra topp-menyen velg: Medlemmer->Fravær øvelser

Kryss av «Jeg kommer ikke på øvelsen» for å melde ditt fravær.
Hvis det er løsning for video-deltagelse, og du vil delta der, kryss av for dette.
Du kan også skrive en kommentar hvis det er noe du vil meddele.

Tryk «Lagre» for å oppdatere dine valg.

 

Ved visning av en øvelse i kalenderen finnes også en link til denne siden: