Kalender

Kalender har nå, fra og med versjon 4.0, blitt en del av KorAdmin. Tidligere ble plugin «Events Manager» brukt for registrering og visning av aktiviteter. Men siden også KorAdmin trengte hendelsene for å knytte opp sett-lister og skjemaer fikk vi en dobbeltbokføring som skapte  mye forvirring. Nå er det enklere!

Nå registreres aktivitene kun i Adm->Adm hendelser. 

Hendelsene har to former for visning, «Full kalender» og «Liste-visning» .
«Kortkoder» er info for administratorer av nettstedet. 

Full kalender

Denne visningen finner vi under menyvalget «Hva skjer», og ser slik ut:

Dette eksempelet viser oktober måned.
Bruk «måned», «dag» og «uke» for å endre perspektiv.
Bruk frem- og tilbakepil for vise neste-/forrige måned, uke eller dag. 

For å se detaljer, klikk på en hendelse:

Ved å klikke på «Klikk her for nedlasting av noter» kommer du til notearkivet hvor de riktige sangene vises for denne øvelsen.

Liste-visning

Visning i form av lister gir en bedre oversikt over en lengre tidsperiode. Man ser flere måneder fremover ut å måtte bla seg frem.

Kalender-lister kan brukes flere steder, f.eks

  • etter full-kalender i Hva skjer->Kalender
  • på forsiden
  • i en widget

Her er et eksempel:

Ved å klikke på en hendelse i Tid-kolonnen får du vist detaljene for hendelsen.
Visningen er lik den du finner under avsnittet «Full kalender».

Kortkoder

Innholdet her er ment for de som administrerer nettstedet.

For full kalender bruk:
[choiradmin page=events show=full]

For liste-visning bruk:
[choiradmin page=events show=list type=P scope=future]
type angir type hendelse; «P» for øvelse (Practice), «C» for konsert (Concert), «O» for Annet (Other)
Flere typer kan angis samtidig, f.eks. type=PCO for å se alle typer.
scope angir tidsperspektiv; «future» for fremtidige hendelser, «past» for gammel moro.

For bruk i widget bruk: 
[choiradmin page=events show=widget type=C scope=future]
Her angis show=widget, ellers er resten likt beskrivelsen for liste-visning.