Medlemsoversikt

Hvis du trenger kontaktinformasjon for en sangerkollega er dette stedet.

Det kreves at du er pålogget for å få tilgang.

Fra topp-menyen velg: Medlemmer->Medlemsoversikt

Over listen vises knapper for stemmene koret består av. Disse kan brukes som filter.
Her er det trykke på «Tenor»:

Ved å trykke på kolonnenavn kan du sortere radene.
Her er det trykket på «Fornavn»:

Hvis du vil sende e-post klikker du på e-post adressen til vedkommende. Du vil da få startet den e-post-klienten som er konfigurert for den enheten du sitter på (pc, brett, tlf).

Det samme gjelder for telefon. Klikk på nummeret og se hva som skjer.


Fra februar 2022 er det osgå mulig å legge inn hvilke roller et medlem har.
Dette gjøres i WordPress->Kontrollpanel->Brukere.
Se «Registrering av kormedlemmer» i denne hjelpesiden for mer info.


Linken «roller» flytter posisjon på siden til «Roller i koret»