Medlemsoversikt

Hvis du trenger kontaktinformasjon for en sangerkollega er dette stedet.

Det kreves at du er pålogget for å få tilgang.

Fra topp-menyen velg: Medlemmer->Medlemsoversikt

Over listen vises knapper for stemmene koret består av. Disse kan brukes som filter.
Her er det trykke på «Tenor»:

Ved å trykke på kolonnenavn kan du sortere radene.
Her er det trykket på «Fornavn»:

Hvis du vil sende e-post klikker du på e-post adressen til vedkommende. Du vil da få startet den e-post-klienten som er konfigurert for den enheten du sitter på (pc, brett, tlf).

Det samme gjelder for telefon. Klikk på nummeret og se hva som skjer.