Meldinger (e-post / blogg)

Oppgaven med å formidle informasjon til korets medlemmer er i KorAdmin løst ved at det opprettes et antall blogger.
«Dirigenten informerer» og «Lederen informerer» er to eksempler på blog-navn som brukes. Det kan også lages blogger for stemmegrupper, f.eks. «Bass» og «Alt».

Når det skal gis informasjon til medlemmene skrives det et innlegg i den aktuelle bloggen, f.ekse skriver dirigenten i bloggen «Dirigenten informerer».
Det sendes så ut en e-post til medlemmene om at det er lagt ut et nytt innlegg. E-posten inneholder en lenke for å lese innlegget.
Hvis bloggen er en stemmegruppe vil kun medlemmer av stemmegruppen få e-post.

Disse bloggene finner du under topp-menyen «Meldinger». 
(«Informasjon» i Lørenskog Mannskor)

En blogg ser slik ut:
(teksten er maskert)