Påmeldinger og spørreskjemaer

Denne funksjonen bruker primært for å melde seg på som deltager på konserter og seminarer.
Koret kan også benytte skjemaer til andre typer spørsmål som de ønsker besvart.

Det kreves at du er pålogget for å få tilgang.

Fra topp-menyen velg: Medlemmer->Påmeldinger

Første dialog viser en liste over skjemaer som ikke er eldre enn 3 måneder.

Kolonnen for «Velg» kan ha følgende verdier

  • Vis – skjemaet er ikke lenger åpent for endring, men du kan se hva du har svart.
  • Svar – dette skjemaet venter på å bli besvart.
  • Endre – skjemaet er besvart, og svaret kan fortsatt endres.

Hvis vi klikker på «Svar» eller «Endre» får vi opp skjemaet:

Her er det krysset av «Ja» for å delta, og så trykket «Lagre».

Denne dialoen viser også en liste over alle som har svart, fordelt på «Ja» (Positive) og «Nei» (Negative) svar.
Den som skal ta stilling til egen deltagelse ser da hva andre har svart.

Ved å klikke på «Stemme» under «Positive svar» gjøres en sortering på stemme, og korledere kan få en oversikt over hva de har av sangere til de ulike stemmene.  


Her er et eksempel på et spørreskjema som ikke gjelder påmelding: