Notearkiv for digitale noter

Kor som bruker digitale noter trenger å oppbevare dem på et dertil egnet sted. Dropbox eller andre skytjenester er gjerne det korene tyr til, i mangel av noe bedre. Men slike filområder skal administreres og det er bare filnavnet som kan fortelle noe om hva filen inneholder. Selv om en godt fundert konvensjon for navnsetting av filer kan hjelpe noe, er faren for et uoversiktlig og rotete notearkiv absolutt til stede

KorAdmin inneholder, blant mange andre nyttige funksjoner for kor, et notearkiv som er meget godt egnet for ryddig og informativ arkivering av korenes noter. Det finnes et nettsted du kan gå inn på og prøvekjøre KorAdmin. Vi kaller det KorDemo: https://itseniorene.no/kordemo

Du kan også se på denne videoen, som vil gi deg et inntrykk av hvordan notearkivet er.