Produktinfo

KorAdmin er et utvidelse (plugin) til WordPress som tilbyr gode og nyttige verktøy for administrasjon av sangkor. WordPress er en gratis programvare som brukes til å publisere innhold på nettsteder. Sangkor kan bruke WordPress til å lage hjemmeside med informasjon om koret og dets aktiviteter.

KorAdmin har følgene funksjoner:

Informasjonsformidling

Informasjonsutveksling i kor sammenheng har opp gjennom tidene vært basert på internpost i en bedrift eller Postverket. For noen år tilbake ble disse løsningene erstattet av E-post. KorAdmin tar dette et steg videre og formidler informasjon via hjemmesider og Facebook. Dermed forenkles informasjonsbehandlingen både for administrative funksjoner og for medlemmene, og informasjonen finnes bare ett sted og ikke i medlemmenes E-post systemer.

Oppmøteprotokoll

Alle kor har mulighet til å søke om opplæringsmidler. Dette krever imidlertid at oppmøte på øvelser, seminarer, konserter eller kurser registreres pr. kormedlem og dato. KorAdmin har funksjoner for å ivareta dette på en fleksibel måte, enten ved at hvert enkelt kormedlem registrerer egen tilstedeværelse eller at dette ivaretas av såkalte stemmeførere. Basert på registrert informasjon kan KorAdmin lage rapporter for innsendelse til Musikkens Studieforbund.

Notearkiv

Notearkivet er den viktigste komponenten i KorAdmin. Her samles alt av noter, både «papir» og digitale versjoner. Det er også mulig å legge inn lenker til steder på nettet hvor nettopp denne sangen fremføres, for eksempel Youtube.

For hver sang er det mulig å registrere tilleggsinformasjon som for eksempel komponist, tekstforfatter samt noe om selve musikken. Videre finnes det funksjonalitet for å merke alle sanger med for eksempel kategori eller sjanger samt alt man ellers måtte ha behov for. Det gir en rask oversikt over for eksempel alle julesangene koret har på sitt repertoar.

Spørreundersøkelser

Noen ganger kan det være nyttig å spørre medlemmene om ulike ting og i neste omgang sammenstille svarene på en strukturert måte. KorAdmin har gode løsninger for det.

Planlegging

KorAdmin har funksjonalitet for planlegging av både øvelser, seminarer og konserter. Til hver av disse kategoriene kan det knyttes sett-lister, for eksempel en liste som forteller hvilke sanger som står på øvingsplanen på en bestemt dag.

Kalenderen er det stedet hvor alle hendelser registreres, øvelser, seminarer, konserter, møter og sosiale aktiviteter. Dermed slipper kormedlemmene å bla rundt i mange E-poster for å finne informasjon om hva som skjer.

I tilknytning til en kalenderhendelse er det mulig å koble til en såkalt sett-liste som viser hvilke sanger som er planlagt til en bestemt øvelse eller konsert.

Effektiv innstudering av stemmer

KorAdmin har funksjonalitet for planlegging av både øvelser, seminarer og konserter. Til hver av disse kategoriene kan det knyttes sett-lister, en liste over sanger til for eksempel en øvelse.

Alle aktiviteter i koret legges inn i kalenderen og kategoriseres etter

  • Øvelse
  • Seminar
  • Konsert
  • Sosialt
  • Møter

Dette gir en oversikt både på dag og måned samt at alle aktiviteter som er registrert i kalenderen med en av ovenfor nevnte kategorier listes opp under selve kalenderen.

Kor som velger å benytte sett-lister vil dermed få tilgang til informasjon om hvor en bestemt sang har inngått, enten på en øvelse eller konsert. Denne informasjonen viser hvor ofte koret har øvd på en bestemt sang, og kan også være av interesse for dirigenten og de som skal sette sammen sanger til en konsert.

Øvingsplaner vil åpne for at de som av en eller annen grunn ikke kunne møte på en øvelse nå har muligheten til å ta igjen noe av det tapte hjemme, etter at barna har lagt seg.

Påmeldinger

I forbindelse med konserter og sosiale aktiviteter er det praktisk å ha en oversikt over hvem som kan delta. Det er også mulig å be om svar på ulike spørsmål om for eksempel en kor-tur, reisemåte, partnerdeltakelse, overnatting, bevertning osv. KorAdmin har løsninger for både registrering og sammenstilling av svar.

Rapporter

All informasjon om sanger og hendelser kan skrives ut som rapporter eller lastes ned som Excel filer for videre bearbeiding.