KorAdmin versjon 2.1.3

Denne versjonen ble sluppet i begynnelsen av desember 2018 og inneholder følgende forbedringer:

  • Mulighet for sortering på kolonner i tabeller
  • Legge inn varighet på arrangementer
  • Rapport som viser deltagelse på arrangementer i en gitt periode
  • Angitt Svar/ Endre i oversikt over skjema, slik at man kan se om man har svart eller ikke
  • Forhindret at navn på hendelser blir for lange
  • Rettet noen mindre feil