KorAdmin versjon 3.0.4

Denne versjonen kom i januar 2019 og inneholder noen etterspurte forbedringer.

  • Ved nye og endrede innlegg i stemmegrupper, sendes bare e-post til de med den stemmen.
  • Ny adm funksjon for redigering og sortering av settlister.
  • Arrangør (arrangert av) kan nå legges inn på sang