KorAdmin versjon 3.0.6

Vi registrerer nå tidspunktet for når en fil ble lastet opp till notearkivet. Det medfører at vi kan oppdage om en file nylig ble lastet opp til notearkivet.

Med minimum 24 timers mellomrom vil innloggende brukere få opp en påminnelse om å laste ned noter som ligger i settlister med dagens dato -/+ 1 måned og som har blitt lastet opp i samme intervall, dersom de ikke har gjort det. Det er bare PDF filer som tas med i påminnelsene.