KorAdmin versjon 3.1.0

Denne versjonen kom i begynnelsen av mai 2020. ChoirAdmin page=posts har fått en ny parameter.

Page=posts brukes til å lage en side som viser en oversikt i en gitt kategori. Den nye parameteren heter max-days og kan brukes til å begrense hvor langt gamle innlegg som skal hentes frem. Ved å sette max-days=90, vil siden bare hente innlegg som er yngre enn 90 dager .

Under er vist eksempel: