KorAdmin versjon 3.0.9

Det er laget en rapport som viser hvilke sanger som ligger i settlister for innværende og de to kommende månedene. Dersom koret lager settlister for flere kommende øvelser vil denne rapporten vise hvilke sanger som skal øves på.

Kortkoden som gir en side med øvingsplan er «choiradmin page=practice». Den kan sees på kordemo, under menyvalg «Hva skjer» –> «Øvingsplan».