KorAdmin versjon 3.0.8

På siden for administrasjon av settlister ble alle hendelser vist i rullegardin menyen. Det er nå endret slik at hendelser som ligger mer enn én måned tilbake i tid ikke kommer opp.

Dette ble et problem for kor som har benyttet KorAdmin lenge og som har mange hendelser.